با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار /rss
RSS صفحه اصلی /rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اقتصاد /rss/tp/3
تجارت /rss/tp/1
انجمن ها و تشکل ها /rss/tp/2
شهرک های صنعتی /rss/tp/13
صنعت و معدن /rss/tp/14
سفیر تجارت ایران، عراق و سوریه /rss/tp/27
نفت و انرژی /rss/tp/25
بخشنامه ها و آئین نامه های تجاری /rss/tp/26
عکس /rss/tp/16
فیلم و صوت /rss/tp/17
نرخ ها و داده ها /rss/tp/28
نرخ ها و داده ها > قیمت طلا /rss/tp/29
نرخ ها و داده ها > فلزات گرانبها /rss/tp/30
نرخ ها و داده ها > نفت /rss/tp/31
نرخ ها و داده ها > بورس /rss/tp/32
نرخ ها و داده ها > ارز آزاد /rss/tp/33
نرخ ها و داده ها > ارز مبادله ای /rss/tp/34
نرخ ها و داده ها > ارز سنا /rss/tp/35
نرخ ها و داده ها > ارز حواله ای /rss/tp/36
نرخ ها و داده ها > قیمتهای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک /rss/tp/37