با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.safiretejarat.com/rss
RSS صفحه اصلی http://www.safiretejarat.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اقتصاد کلان http://www.safiretejarat.com/rss/tp/3
بانک و بیمه و بورس http://www.safiretejarat.com/rss/tp/1
راه و ساختمان http://www.safiretejarat.com/rss/tp/2
شهرک های صنعتی http://www.safiretejarat.com/rss/tp/13
تولید و تجارت http://www.safiretejarat.com/rss/tp/14
اشتغال http://www.safiretejarat.com/rss/tp/20
سفیر تجارت ایران، عراق و سوریه http://www.safiretejarat.com/rss/tp/27
نفت و انرژی http://www.safiretejarat.com/rss/tp/25
بخشنامه ها و آئین نامه های تجاری http://www.safiretejarat.com/rss/tp/26
عکس http://www.safiretejarat.com/rss/tp/16
فیلم و صوت http://www.safiretejarat.com/rss/tp/17

آخرین اخبار