نشست هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با رئیس‌کل بانک مرکزی

نشست رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه 23 دی‌ماه 1398 در بانک مرکزی برگزار شد

برچسب‌ها