نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران - بخش دوم

کمیسیون‌های 18گانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جلسات خود را در روز برگزاری نشست پنجم هیات نمایندگان برگزار می‌کنند. در نوبت صبح و پیش از نشست هیات نمایندگان تعدادی از کمیسیون‌ها تشکیل جلسه دادند و تعدادی نیز بعد از آن نشست داشتند.

برچسب‌ها